JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquesta publicació realitzada per l’Observatori del Tercer Sector i editada per la Fundació “La Caixa” ofereix una introducció al codesenvolupament contribuint a l’anàlisi i al debat, encara obert, d’aquest concepte.

El terme codesenvolupament fa referència a la vinculació entre migracions i desenvolupament. Des de fa alguns anys, aquest terme va prenent major rellevància. De fet, l’augment de les migracions intercontinentals dels darrers anys, és la raó principal de l’actualitat dels temes d’immigració, i de manera relacionada, de l’augment del codesenvolupament.

La particularitat del codesenvolupament rau en la inclusió de les persones migrades com agents protagonistes per a contribuir al desenvolupament dels seus llocs d’origen a partir de la seva vivència transnacional de dues realitats, la de l’origen i la de destí. El codesenvolupament ofereix un nou espai de participació i incidència a aquestes entitats, tant en la comunitat d’acollida com d’origen i fomenta la participació de les persones immigrants com a actors socials fonamentals.

La finalitat d’aquesta publicació és acostar la temàtica del codesenvolupament de manera general a la vegada que vol presentar una informació equilibrada, entro allò rigorós i allò divulgatiu. En aquesta, es recullen les visions i vivències aportades per les entitats de persones immigrades participants als tallers de formació en codesenvolupament que s’imparteixen a diferents ciutats espanyoles des de finals de l’any 2006.


Podeu descarregar-vos la publicació aqui Català (383 K), Castellà (498 k).

Podeu consultar el web de la Caixa amb la informació sobre el projecte web de La Caixa

- Ponència associada: Obra Social "la Caixa" i OTS: Tallers Codesenvolupament, 2008