JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La publicació "Eines de millora per a entitats de persones immigrades" realitzat per l'OTS es compon de sis fitxes que corresponen a diferents eixos bàsics del funcionament de les entitats.

Eix 1: La base social
Eix 2: L’equip humà
Eix 3: Les activitats
Eix 4: La comunicació
Eix 5: El finançament
Eix 6: Les aliances

Cadascuna de les fitxes que es presenten a continuació correspon a un determinat eix. Per a cadascun, s’hi pot trobar una breu introducció teòrica del concepte per tal d’emmarcar-lo.
A més, per a cadascun dels eixos assenyalats, es donen unes pautes que permeten realitzar un ràpid autodiagnòstic i veure en quin moment es troba l’entitat. Algunes de les pautes descrites a les fitxes permeten veure en quin procés de millora i en quin grau de necessitat de millora es troba cada entitat en l’eix concret.

La publicació inclou un model de diagnosis que va més enllà de reflectir la situació actual: té un clar objectiu d’avançar en el reforçament de les entitats de persones immigrades.