JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Més de 500 entitats ja han contestat l’enquesta de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquesta dada mostra la seva implicació amb la recerca, però per tal que l’Anuari pugui reflectir de manera fiable la diversitat de les organitzacions socials catalanes, es necessiten més respostes.

L’Anuari podrà completar la visió panoràmica del sector amb una anàlisi més detallada tenint en compte aspectes com:
-els àmbits d’actuació: integració i inserció, quart món, dones, infància i joventut, persones amb discapacitat, drogodependències, persones immigrades, gent gran, educació en el lleure, salut,...
-els territoris: ciutats, comarques...
-les dimensions: de les entitats petites a les més grans
-les tipologies d’organitzacions: federacions, entitats de base...

En definitiva, l’anàlisi i les conclusions de l’Anuari han de ser una imatge del sector, i alhora, oferir altres anàlisi més concretes que poden contribuir a la creació d’estratègies, accions i propostes de millora. Aquest és el repte a què ens enfrontem: garantir que aquest esforç col·lectiu es transformi en una eina rellevant pel futur del tercer sector social.

Som conscients que omplir el qüestionari implica temps i esforç, però és la única manera de tenir alhora una visió global i una altra de concreta que sigui d’utilitat tant per totes les entitats participants, com per tots els involucrats amb el tercer sector social.

Us agraïm a totes les organitzacions que ja heu contestat la vostra col·laboració i, si encara no ho heu fet, us demanem que participeu.

Podeu trobar tota la informació al web www.anuaritercersectorsocial.cat.

Pau Vidal i Ana Villa. Publicat al Butlletí de l'Anuari número 2.