JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

El Llibre blanc del tercer sector cívico-social és l’eina que mostra, per primera vegada a Catalunya, l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables.

Es tracta d’una recerca exhaustiva que fa una radiografia de la realitat del tercer sector social català, en dóna una dimensió, la caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. Les parts de les que consta són les següents:

I. El procés de realització del Llibre blanc: on s’exposen els motius i els objectius de l’estudi, la metodologia de treball seguida i una definició i delimitació del tercer sector cívico-social.

II. El tercer sector cívico-social i les seves organitzacions: en aquest capítol s’aborda la gènesi i evolució del tercer sector, s’estableixen les característiques generals del mateix i se’n fa una tipologia.

III. Com treballen les organitzacions del tercer sector cívico-social: situació i diagnòstic: aquí es tracten els aspectes relatius al funcionament de les entitats del tercer sector en quant els òrgans de govern, l’equip humà que les forma, els recursos econòmics, la comunicació i les noves tecnologies i el marc legal que les envolta i formes jurídiques que adopten.

IV. El tercer sector cívico-social en una societat relacional: situació i diagnòstic: els temes que tracta aquest capítol giren entorn a les relacions entre organitzacions del sector, els mecanismes i instruments de relació amb les administracions públiques dels quals disposen les entitats, i les relacions amb el món empresarial.

V. Recomanacions: capítol dedicat a un seguit d’aportacions dirigides a definir el futur desitjable per les entitats.

VI. Visions sobre el tercer sector: tant de forma generalista com centrades en diversos temes d’interès, es realitzen un seguit de reflexions sobre el sector.

El Llibre blanc és una publicació representativa del sector, en tant que el fa visible i quantifica les seves dimensions. A més, és el punt de partida per a l’estructuració sectorial fruit del treball conjunt entre les entitats.

És el resultat d’un procés complex en que van participar més de 890 organitzacions i es va entrevistar més de 90 persones. En el seu Comitè Executiu, coordinats pel Departament de Presidència, van participar les conselleries de Benestar i Família i de Treball de la Generalitat de Catalunya. Organitzacions com Càritas, la Coordinadora Catalana de Fundacions, Creu Roja, la Fundació Catalana de l’Esplai i la Fundació Pere Tarrés també van ser membres del Comitè Executiu.

Com a conseqüència, l’any 2003 es constitueix la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya com a espai compartit i representatiu de les entitats no lucratives catalanes que es van comprometre a treballar plegades per una societat més inclusiva i un tercer sector més sòlid, autònom i estructurat.

Així mateix, també repercuteix en la creació de l’Observatori del Tercer Sector com organització dedicada a l’aportació de coneixement i reflexió sobre el sector.

El Llibre blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per a l’Administració Pública i el món acadèmic.

Podeu descarregar un resum d'aquesta publicació en castellà, anglès i francès.

- Recerca associada: Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya