JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La publicació “Els costos de la qualitat a les ONG socials” representa una línia de continuïtat respecte a l’estudi “L’estat de la qualitat a les ONG socials” fruit de la col·laboració entre la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i l’Observatori del Tercer Sector. En aquesta ocasió s’analitzen els costos que comporta la incorporació de millores enfocades a la qualitat.

Els costos de la qualitat són diversos i moltes vegades no són fàcilment identificables. Sovint no s'expliciten i passen desapercebuts, però les entitats hi han de fer front igualment. Per això és important poder identificar-los i fer-los visibles. Per abordar la qualitat i els seus costos a les entitats, aquest estudi inclou una primera part sobre la qualitat a les entitats socials, el procés de millora contínua i una anàlisi dels principals sistemes i les certificacions de qualitat. El capítol següent planteja l'impacte que la qualitat suposa per a les organitzacions, que poden veure com sorgeixen diversos beneficis en els diferents àmbits de la seva activitat, principalment en la gestió organitzativa, els serveis oferts i per tant, en la percepció que els seus implicats tenen de l'organització. A partir del següent capítol, es plantegen els diferents factors de cost, és a dir, aquells factors que fan que el cost de la qualitat sigui menor o major.

S'adjunta també una eina per l'autoreflexió sobre la influència dels factors de cost, per a que cada entitat pugui fer una valoració de quina és la seva situació, i pugui reflexionar a través d'algunes pautes sobre com l'afecten els diferents factors. Per acabar, es reflexiona sobre la situació del finançament a les entitats i s'analitzen alguns programes de suport a la qualitat. Per concloure, es presenten algunes reflexions finals al voltant dels costos de la qualitat.

- Recerca associada: Estudi sobre el coneixement i valoració dels costos de la qualitat a les entitats del tercer sector social

- Publicació associada: Els costos de qualitat a les ONG socials: eina d'autoreflexió