JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Durant l'estudi, encarregat per FETS, es va entrevistar a un total de 187 entitats, 146 del tercer sector i 41 de l'economia social que pertanyen a aquesta entitat. L'objectiu principal d’aquesta recerca va ser fer el diagnòstic de l'interès del tercer sector i l'economia social per una banca ètica a Catalunya.

Aquest llibre, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, recull i valora els resultats d’aquesta recerca. La publicació intenta posar de relleu el nexe que vincula el tercer sector, l’economia social i les seves necessitats de finançament i inversió, amb l’emergència de les finances ètiques a Espanya, i més concretament, amb l’impuls d’una banca ètica arrelada al territori català.

- Recerca associada: Diagnòstic sobre l'interès del tercer sector i l'economia social per una banca ètica a Catalunya

- Publicació associada: 09. Diagnòstic sobre l'interès del tercer sector i l'economia social per una banca ètica