JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Fa set anys es va realitzar el primer gran treball de camp per conèixer el tercer sector social català. Al 2001, 800 entitats socials van contestar el qüestionari per elaborar el Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya. Aquest estudi va demostrar ser una eina útil per consolidar i estructurar el sector. Les dades que oferia s’han utilitzat amb freqüència per tots els actors socials.

Ara, de nou, al 2008, més de 800 entitats han contestat l’enquesta de l’Anuari del Tercer Sector Social, que permetrà actualitzar les dades bàsiques i fer-ho periòdicament.

Però, què ha passat amb les 800 entitats que van contestar el qüestionari l’any 2001? Són les mateixes que han respost el 2008?

Lògicament, hi ha moltes organitzacions diferents donat l’interval d’anys des d’una i altra recollida de dades. De fet, són prop d’un 40% les que han participat tant al Llibre blanc com a l’Anuari. Es tracta d’un nombre suficient per disposar d’una foto sobre l’evolució d'aquest període.

És destacable que prop d’un 20% d’entitats no s’hagin pogut contactar. Això indica, o bé, que han desaparegut, o bé, que han canviat substancialment les seves dades de contacte. Actualment, s’està treballant sobre aquesta base que servirà per fer una estimació de la mortalitat de les entitats del tercer sector social en els darrers anys.

La comparativa entre respostes de les dues recerques mostra que hi ha alguns àmbits en els quals la xifra és molt ajustada per fer una anàlisi detallada. Per això, hem obert un període de repesca, durant el mes de novembre, per completar la mostra i recollir tots els qüestionaris que es rebin.

Si la teva entitat encara no ha participat o tenia el qüestionari a mig omplir, ara hi ha la darrera oportunitat de participar a l’Anuari 2009. És una tasca col·lectiva i rellevant pel tercer sector social i és per aquest motiu que a tothom ens interessa la màxima participació.

Pau Vidal i Ana Villa. Publicat al Butlletí de l'Anuari número 4.