JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Les organitzacions del Tercer Sector es constitueixen amb l’objectiu d’aconseguir una missió i amb uns valors determinats. I en la seva naturalesa jurídica hi ha una característica molt important que les diferència de les empreses: és el no lucre. Les organitzacions del Tercer Sector tenen diverses característiques però una molt important és que les persones de forma voluntària decideixen crear les organitzacions, com un espai de participació social.

Les organitzacions del Tercer Sector són espais privilegiats de participació, on les persones s’impliquen, dediquen el seu temps, aporten recursos, etc. Però la participació no és una fi en si mateix sinó un mitjà per aconseguir uns objectius, per aconseguir una missió. Les organitzacions del Tercer Sector tenen un repte important: la gestió d’una base social activa i implicada.

- Ponència associada: Fundació Luis Vives: IV Foro del Tercer Sector, Madrid