JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Convocades per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el 26 i 27 de març de 2009, al voltant de 1.300 persones es van reunir a L’Hospitalet per a celebrar el 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. Sota el lema “Un sector al servei de les persones”, i per mitjà de la presentació de prop de 200 ponències i experiències, una mostra d’entitats i d’altres espais de trobada, les entitats socials no lucratives que treballen al servei dels col·lectius més vulnerables de la societat van reflexionar sobre el seu paper i els reptes plantejats davant la crisi econòmica i el desplegament de les noves lleis de serveis socials.

A la trobada també hi van ser presents centres de recerca, universitats, col·legis professionals, d’altres representants del tercer sector de Catalunya i d’Espanya, i els principals dirigents i representants de les institucions polítiques, sindicals i socials del país.

En aquesta publicació, a més de posar una especial atenció en els continguts que es van tractar, també s’ha volgut fer un relat del que tots plegats vam tenir la oportunitat de viure durant els dos dies de congrés, tant pel que fa al vessant convivencial, com al caràcter relacional i institucional de la trobada.

Bona part d’aquest llibre s’ha fet gràcies a les aportacions de les entitats del sector i també dels altres agents socials participants.


El llibre segueix la següent estructura:

Presentació, a càrrec de Carles Barba, president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Part I. Introducció. Contextualitza la importància del 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya pel sector com a espai rellevant d’anàlisi, reflexió i construcció d’una identitat col·lectiva.

Part II. Els continguts. Es presenta una síntesi de les principals idees tractades a les conferències plenàries, els col·loquis i les taules temàtiques.

Part III. L'Àgora: un espai de trobada i participació. Es relata la manera com es va desenvolupar aquest espai de trobada: un lloc de relació, intercanvi d’experiències i visibilització del tercer sector social català.

Part IV. Part IV. Sumant esforços i complicitats. Es recull la presència i les aportacions dels representants de les administracions públiques, partits polítics, sindicats i d’altres agents del tercer sector català i espanyol.

Part V. El Manifest del 2n Congrés. S’inclou de forma literal el Manifest que van llegir durant l’acte de cloenda els membres de la Junta Directiva de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Part VI. Annexos. Conté la informació relativa a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a més del programa de continguts del Congrés i un recull de premsa amb la projecció mediàtica que va tenir el Congrés.


Aquesta publicació ha estat editada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. L’Observatori del Tercer Sector s’ha encarregat de l’elaboració dels continguts.

- Publicació associada: Treballant per la inclusió social

- Ponència associada: Taula d'entitats del Tercer Sector Social: 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, Hospitalet de Llobregat, Barcelona

- Vídeo sobre el 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya


Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Galeria completa