JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquest quadern, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, recull les principals conclusions del seminari d’experts en Empreniment Social Juvenil que va organitzar la Fundació Bertelsmann el 23 de novembre de 2008.

Amb aquest seminari d'experts es pretenia identificar la situació actual i els àmbits prioritaris de treball sobre aquesta temàtica en el territori espanyol així com recollir propostes concretes d'actuació. El seminari va ser un espai de debat i reflexió on es van identificar experiències i actores implicats en l'Empreniment Social Juvenil i es van oferir propostes i alternatives d'actuació.

En quant al contingut, hi ha una primera part on se recullen de forma agrupada les idees exposades sobre el diagnòstic de l'Empreniment Social Juvenil a Espanya: situació actual i principals reptes i necessitats. A la segona part es detallen les propostes d’actuació que van presentar les persones participants. Al final del document hi ha un quadre resum del diagnòsti i de les propuestes d'actuació.

En aquest enllaç a la pàgina web de la Fundació Bertelsmann us podeu descarregar el quadern amb les principals conclusions extretes del seminari: Reflexions i recomenacions 1. Diagnòstic de l'Empreniment Social i Juvenil a España

- Recerca associada: Bones pràctiques d'Empreniment Social Juvenil

- Recerca associada: Conceptualització sobre l'Empreniment Social Juvenil


Per encàrrec de: Fundación Bertelsmann