JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquesta publicació, elaborada per l’Observatori del Tercer Sector, reflexa i reconeix el treball que realitzen moltes organitzacions juvenils a l’Estat Espanyol que són experiències d’Empreniment Social Juvenil. Aquest es dóna quan els joves adquireixen compromís i implicació per aconseguir una societat més cohesionada i millor a partir de projectes de millora en el seu entorn social.

Aquesta publicació s’estructura en dues parts:

-Una primera on es recull el marc teòric sobre el concepte d’Empreniment Social Juvenil. A través d’una aproximació teòrica d’alguns dels autors que han escrit sobre empreniment i comprimís cívic, elabora una proposta de definició operativa sobre l’Empreniment Social Juvenil.

-La segona part de la publicació mostra bones pràctiques d’Empreniment Social Juvenil que aporten aspectes de reflexió, aprenentatges i elements que poden ser replicats per altres organitzacions o grups de joves. L’objectiu és el foment de l’Empreniment Social Juvenil a través de la difusió d’aquestes bones pràctiques.

Així, es presenten 18 experiències seleccionades sota els criteris de diversitat geogràfica, diversitat de col·lectius i diversitat de rols desenvolupats per les persones adultes. Ara bé, totes elles convergeixen en el rol protagonista del jovent en el treball compartit amb les persones adultes, les quals poden intervenir amb més o menys intensitat.

Descarrega’t aquesta publicació

També us podeu descarregar aquesta publicació des de la pàgina web de la Fundación Bertelsmann.

Aquesta publicació està disponible en versió paper a la seu de l'OTS, Balmes, 7, 1r pis.

- Recerca associada: Bones pràctiques d'Empreniment Social Juvenil.

- Recerca associada: Conceptualització sobre l'Empreniment Social Juvenil


En col·laboració amb: Fundación Bertelsmann