JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquesta publicació dóna continuïtat als estudis sobre temes de qualitat a les ONG socials que des de 2005 realitza l’Observatori del Tercer Sector per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. L’eina pretén ser un instrument útil per a les entitats de cara a reflexionar sobre els costos de la qualitat a la seva organització i els factors que influeixen sobre els mateixos.

El quadern és una eina per a la autoreflexió sobre la influència dels factors de cost tant quantitatius (hores de dedicació, número de persones involucrades, dispersió de programes i ubicacions, assessoria externa i formació); com qualitatius (la implicació de la direcció i els òrgans de govern, la trajectòria en qualitat, la cultura organitzativa, les àrees de millora i la comunicació interna). L'objectiu és que cada entitat pugui fer una valoració de quina és la seva situació, i pugui reflexionar a través d’algunes pautes sobre com l’afecten els diferents factors.

Es reflexiona sobre la situació del finançament a les entitats i s’analitzen alguns programes de suport a la qualitat. Per concloure, es presenten algunes reflexions finals entorn als costos de qualitat.

- Recerca associada: Estudi sobre el coneixement i valoració dels costos de la qualitat a les entitats del tercer sector social

- Publicació associada: Els costos de la qualitat a les ONG socials