JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Després d’un any de treball de camp, anàlisis i redacció, l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya és ja una realitat.

L’Anuari 2009, una eina que ha de servir per a l’anàlisi, la reflexió i per posar en marxa accions de millora, permet fer diferents nivells de lectura. Tots ells tenen un nexe comú: oferir una visió panoràmica general sobre el tercer sector social català. Tot seguit es recullen diferents opcions per llegir la publicació:

- Els gràfics i les taules: visualitzen les dades més rellevants de situació al 2009 i les diferències existents segons el nombre de persones contractades i voluntàries, la dimensió pressupostària, el col·lectiu de persones destinatàries de l’entitat o l’any de creació de l’entitat.

- Els literals d’entrevistes: permeten una lectura àgil a partir de la veu de moltes de les persones que estan liderant les organitzacions. Assenyalen elements d’entorn que influeixen en el seu funcionament organitzatiu, reptes amb què es troben, etc.

- Els quadres d’idees clau: ofereixen una idea global sobre la situació del tercer sector social i l’evolució viscuda des de l’elaboració del Llibre blanc l’any 2003. Es troben al final de cada capítol.

- Els quadres de reptes: ajuden a prendre consciència sobre els principals aspectes identificats sobre els que el tercer sector social avançarà en els propers anys en els diferents àmbits.

- Les dotze idees sobre el tercer sector social: apareixen a la darrera part de la publicació i apunten temes com el creixement viscut pel tercer sector social o el rol de les organitzacions de segon nivell, entre d’altres.

Des de les organitzacions impulsores de l’Anuari, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social i l’Observatori del Tercer Sector, plantejarem properament nous espais compartits amb organitzacions per a la reflexió i l’anàlisi a partir de la informació recollida a l’Anuari 2009. Esperem poder-vos facilitar més informació en breu.

Us animem a que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments per a la propera edició de l’Anuari 2011.


Ana Villa
Observatori del Tercer Sector

- Recerca associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya

- Publicació associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya