JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

El codesenvolupament neix a partir de la vinculació entre migracions i desenvolupament. Des de fa alguns anys, aquest terme ve cobrant cada vegada major rellevància. De fet, l’augment de les migracions intercontinentals dels últims anys és la raó principal de l’actualitat dels temes d’immigració i, de manera relacionada, de l’auge del codesenvolupament, especialment a Espanya.

La particularitat del codesenvolupament, diferenciat de la visió clàssica de la cooperació al desenvolupament i del fet migratori, està en la inclusió de les persones immigrades com agents protagonistes per contribuir al desenvolupament dels seus llocs d'origen a partir de la seva vivència transnacional de dues realitats, la d'origen i la de destinació.

Amb la inclusió del codesenvolupament tant a les polítiques de cooperació per al desenvolupament com a les polítiques d’immigració, les administracions públiques, Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD), universitats i altres entitats no lucratives han començat a veure en les entitats de persones immigrades interlocutors amb els quals engegar accions per contribuir al desenvolupament de les seves regions d'origen, alhora que es treballa per la integració i convivència en la societat espanyola.

- Publicació associada: Una aproximació al Codesenvolupament