JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions


Aquesta publicació representa el segon número de la col·lecció Eines del Tercer Sector Social, que es va iniciar amb “Els costos de la qualitat a les ONG socials: eina d’autoreflexió". Aquests quaderns són fruit de la col·laboració de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb l’Observatori del Tercer Sector i representen una línea de continuïtat respecte als estudis sobre qualitat que les dues entitats han presentat en anys anteriors.

La transparència i la rendició de comptes són un valor bàsic en una entitat del tercer sector avui en dia. En els últims anys s’ha desenvolupat un discurs sòlid que vincula la transparència amb la missió i els valors de les organitzacions. Aquesta publicació té com objectiu clarificar conceptes i oferir unes pautes d’actuació perquè les entitats incorporin la transparència de forma efectiva a les seves eines de comunicació i participació.

La publicació es divideix en tres parts. Una primera part de reflexió on s’explica l’importància de la cultura de la transparència i es situen els conceptes bàsics per entendre-la. Un segon apartat on es presenten diferents eines per l’acció. I una tercera part formada per unes fitxes d’autodiagnòstic.

Les fitxes finals es presenten en forma de preguntes i es sintetizen de manera gràfica perquè les entitats puguin aplicar el que s’exposa en el quadern a nivell més teòric.


Llegeix la publicación aquí

- Ponència associada: Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i OTS: Taller sobre eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials, Barcelona