JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions


La publicació “La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió” és una eina que contextualitza els compromisos que integren la Carta de Qualitat que el 13 de desembre de l’any 2007 van firmar els presidents i presidentes de les entitats que formaven part de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

El quadern fa una anàlisi de cadascun dels 18 compromisos que planteja la carta, dividits en tres nivells: les persones, la societat i les organitzacions. A més de definir cada compromís, es valoren els impactes positius que representa per a les entitats tenir-los incorporats, així com les amenaces o debilitats que suposa no tenir-los presents.

Per tal que les entitats puguin seguir treballant la cultura de la qualitat la publicació també aporta algunes apreciacions per l’incorporació del compromís en el funcionament de les organitzacions i alguns exemples pràctics.

Aquest quadern forma part de la col·lecció Eines del Tercer Sector Social, una col·lecció fruit de la col·laboració entre la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i l’Observatori del Tercer Sector.

- Recerca associada: La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió