JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La professionalització del tercer sector no significa que l’espai del voluntariat s’hagi reduït. El voluntariat continua sent un element clau en la participació i la implicació ciutadana per a la millora de la societat i, com a tal, les entitats han de saber gestionar l’aportació i el paper del voluntariat en el seu si.

El manual desenvolupa tot un seguit de reflexions i idees per una gestió adequada dels voluntaris i voluntàries dins d’una entitat. S’estructura en tres grans blocs: les organitzacions de voluntariat, el cicle de gestió de les voluntariat i les tendències actuals en el voluntariat. A més, inclou tota una sèrie de fitxes relacionades amb el cicle de gestió dels voluntaris i voluntàries perquè cada entitat pugui traslladar les recomanacions de gestió a la seva realitat.

Aquesta publicació és el resultat de la recerca que l'OTS va dur a terme durant els anys 2008 i 2009, amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

- Recerca associada: Manual de gestió de voluntariat

- Publicació associada: Bones pràctiques en la gestió del voluntariat