JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

El bon govern de les entitats no lucratives és un element fonamental per a l’enfortiment, el reconeixement i la legitimació del tercer sector. Les organitzacions del tercer sector tenen cada vegada un major impacte en la societat i requereixen d’uns òrgans de govern compromesos i implicats en el compliment de la seva missió.

Aquest article, elaborat per l’OTS i publicat al número 19 dels “Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones” de març de 2010, recull propostes entorn la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector. Aquestes es concentren en quatre grans àrees de millora:

1. El rol i les funcions dels òrgans de govern
2. El funcionament i l’eficàcia de patronats i juntes directives
3. La relació amb l’equip tècnic
4. La composició de l’òrgan de govern

Publicacions associades:

-13. Els reptes dels òrgans de govern a les fundacions

-13. Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

-12. Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern al tercer sector