JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

El llibre de Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat és fruit de la recerca realitzada per l’Observatori del Tercer Sector, per encàrrec del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre els mesos de febrer i setembre de 2010.

La publicació recull experiències rellevants dutes a terme per organitzacions no lucratives catalanes en els diferents eixos que defineix el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat: les persones, les entitats i la societat.

Més enllà de visibilitzar, conèixer i difondre les diferents experiències, valuoses per elles mateixes, la publicació pretén oferir claus d’èxit i aprenentatges transversals amb l’objectiu de fomentar la seva rèplica en contextos similars.

El llibre s’estructura en les següents parts:

1. Presentacions i introducció: inclou les presentacions del conseller de Governació i Administracions Públiques, del secretari d’Acció Ciutadana i del director general d’Acció Comunitària així com la introducció del llibre.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (79 KB).

2. El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat: resum de les principals qüestions que aborda el PNAV.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (91 KB).

3. L’ús de la publicació: inclou una descripció de l’estructura de la publicació i de les bones pràctiques que s’hi presenten.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (729 KB).

4. La selecció de les bones pràctiques: s’hi presenta la definició operativa del concepte de bona pràctica i els criteris tècnics de selecció de les experiències.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (76 KB).

5. Bones pràctiques en l’eix de les persones: recull de set experiències de bones pràctiques en l’eix de les persones.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (754 KB).

6. Bones pràctiques en l’eix de les entitats: recull de deu experiències de bones pràctiques en l’eix de les entitats.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (781 KB).

7. Bones pràctiques en l’eix de la societat: recull de dotze experiències de bones pràctiques en l’eix de la societat.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (815 KB).

8. Reflexions finals: recopilació de les idees clau de la publicació.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (103 KB).

9. Annexos: inclouen la metodologia i el llistat d’organitzacions participants.

Per descarregar-vos aquesta part feu clic aquí (99 KB).

Si esteu interessats en tenir la publicació en paper la podeu recollir a la seu de l’Observatori del Tercer Sector: Balmes 7, 1r pis (Barcelona).

- Recerca associada: Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat