JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La Fundación Luis Vives publica l’Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010, un informe quantitatiu que descriu les tendències i els reptes de futur de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social respecte a la seva gestió, la qualitat dels seus serveis, com comuniquen, la transparència i la rendició de comptes, així com els projectes d’intervenció.

Es tracta d’una publicació fruit de la investigació que es va realitzar entre 2009 i 2010 que proposa una visió global de l’actualitat del Tercer Sector Social a Espanya. Ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d’entitats, el volum d’ingressos, camp d’actuació, persones beneficiàries, recursos humans i finançament.

L’Observatori va col·laborar en la fase de recollida de dades de les entitats socials catalanes en el marc de l'Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya.

Podeu descarregar-vos la publicació en format pdf a través de la seva pàgina web.