JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Fa temps que es constata la distància de bona part de la ciutadania en relació a les vies tradicionals de participació política. En el cas dels joves, la llunyania respecte a la política no varia gaire del conjunt de la població i, en alguns casos, fins i tot s’accentua.
Amb aquest informe, que recull les conclusions principals d’una recerca més àmplia, la Fundació Jaume Bofill, a través de L’Observatori del Tercer Sector, vol posar sobre la taula alguns elements de diagnosi sobre la relació entre els joves catalans i la política avui.Per una banda, es proposen sis tipologies de joves que corresponen a diferents formes de posicionar-se davant de la política. Tot i ser forçosament simplificadores, aquestes tipologies poden ajudar a analitzar i situar els discursos i opinions dels joves catalans. L’informe també apunta alguns dels reptes principals davant del comportament polític dels joves per després fer una primera proposta d’accions orientades a millorar el seu grau de compromís polític.

Aquesta publicació està disponible en català (680 KB).

- Recerca associada: Joves: política i futur

- Publicació associada: Els joves i la política