JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

L’Observatori del Tercer Sector està duent a terme un estudi encarregat per la Fundació Jaume Bofill per copsar les percepcions i vivències que tenen els joves a Catalunya respecte a la política. Volem entendre de quina manera hi participen, i com es podria fomentar aquesta implicació. Tot sembla indicar que la participació política convencional ha disminuït, mentre que ha augmentat considerablement la implicació dels i les joves per vies alternatives al vot i a l’afiliació en partits polítics.

Per esbrinar què hi ha darrera d’aquestes afirmacions, hem volgut preguntar als joves què pensen de la política i com la viuen. Per això, organitzem grups de discussió amb joves de Barcelona, de Vilanova i la Geltrú i d’Olot, per poder recollir les diferents sensibilitats que hi pugui haver en funció del territori.

Els temes tractats als grups de discussió tenen a veure amb la visió de la política i de la participació política convencional; les noves formes de participació alternatives; la percepció dels agents polítics; la democràcia en tant que sistema polític; la percepció del govern i dels poders públics; el paper dels mitjans de comunicació; i la concepció dels moviments socials emergents.

Tot i que encara no hem finalitzat la fase de treball de camp, la realització d’una bona part dels grups de discussió previstos ens permet començar a perfilar algunes idees interessants.

En primer lloc, efectivament, la majoria de joves confirma la idea segons la qual una part important del col·lectiu se sent allunyat dels mecanismes convencionals de participació –sistema de partits, sistema electoral, etc.–, tot i que consideren que aquesta situació afecta de la mateixa manera el conjunt de la societat. A més, els joves consideren que no es pot generalitzar, que el col·lectiu és molt ampli i que inclou una gran diversitat d’inquietuds i interessos i de formes de percebre i actuar en política. D’altra banda, s’assenyalen algunes formes de participació alternatives amb les quals els joves semblen sentir-se més identificats (per exemple, l’assistència a manifestacions o la participació en política local). El que sembla força clar és que una bona part dels nois i noies mostren el desig de canviar les coses, tot i que no sempre coneixen les vies de què disposen per fer-ho. Com comentava un dels participants en un dels grups de discussió, “és important lluitar per canviar les coses…”

“...per un fet moral. Quan arribes al final de la teva vida i no has fet res per canviar les coses i t’has limitat a seguir la rutina, jo crec que t’has de sentir una mica malament…”

Les aportacions dels participants als grups de discussió són especialment reveladores pel que fa a les raons de la relació entre joves i política, com per exemple la desconfiança per manca d’informació o comprensió respecte al funcionament del sistema polític –especialment respecte als programes dels partits polítics– o per manca de percepció dels resultats immediats de les accions polítiques sobre les seves vides. En aquest sentit, podem dir que els i les joves es mostren més motivats per la participació quan veuen que els resultats els afecten de forma directa:

“Jo crec que fer accions per canviar el món i el sistema polític… doncs no, però fer accions que arribin al cor, aquí sí. Però sempre una mica al marge de la política (…). En coses més directes, en petites coses, jo crec que sí que es poden fer coses.”

A partir de la informació recollida a través dels grups de discussió, l’Observatori del Tercer Sector té previst realitzar un seminari amb experts que treballin entorn de l’elaboració de propostes concretes d’accions que permetin fomentar la participació dels i les joves en el terreny polític, facilitar el coneixement del funcionament del sistema polític i apropar els mecanismes de participació ciutadana.


Clara Créixams i Andrea Borison. Article publicat al número 81 de la revista Debat Juvenil.

- Recerca associada: Joves: política i futur