JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

En moltes ocasions, he presenciat processos de presa de decisions en les organitzacions del tercer sector: en reunions de junta directiva o patronats, en moments de reflexió estratègica o en el moment de decidir línies de treball. I en general, l'opinàtica té una gran importància en aquest tipus de situacions: l'opinàtica és l'art (o la ciència?) de diagnosticar o prendre decisions basant-se en opinions i percepcions sense cap necessitat de justificar-les o explicar en què es basen.

L'opinàtica no és un fet aïllat, sinó una tendència que es dóna de forma freqüent en organitzacions del tercer sector en les que els seus membres opinen obertament sobre qualsevol tema a partir de percepcions personals que no sempre s'han contrastat. En el millor dels casos, aquesta tendència provoca discusions inacabables amb arguments que ningú ha de justificar amb dades.
En d'altres, pot provocar diagnòstics equivocats sobre els que es basaran importants decisions errònies.

Especialment propensos a l'opinàtica són els processos de reflexió estratègica, i aquesta és una de les raons per a dedicar temps i recursos a la recollida de dades que sustenin les opinions expresades.

Es tracta d'introduir en l'organització l'hàbit de buscar informació que expliqui d'on surten les opinions o visions expressades per a poder dotar-les de la rellevància i el valor que correspongui. He pogut viure vàries vegades la sorpresa de que al recollir les dades necessàries, el diagnòstic era molt diferent a allò imaginat previament: és fàcil deduir que aquestes decisions estratègiques basades en supòsits erronis, difícilment podran ser encertades.

És cert que els recursos de les entitats són limitats i que en moltes ocasions no existeix una font d'informació disponible. Però en la majoria dels casos, això s'ajunta amb la falta d'hàbit de verificar-justificar amb dades les opinions del tipus "doncs jo penso que....", "jo crec que....", "jo opino que...." que habitualment s'escolten.

Però l'opinàtica també és una important font d'informació que ben utilitzada pot ajudar-nos a estalviar temps i recursos, al orientar i focalitzar l'esforç d'investigació directament cap a aquells temes que preocupen a l'organització.

En canvi, si s'inicia la recollida d'informació d'una forma massa oberta i exploratòria es pot córrer el risc de fer una anàlisi geopolítica mundial per a analitzar l'entorn de l'entitat (com he vist en alguna ocasió). Si utilitzem l'opinàtica com el punt de partida per a identificar els temes claus als que l'organització ha de donar resposta, la recollida d'informació serà molt més útil, eficaç i econòmica.

En definitiva, no es tracta de desterrar l'opinàtica de les organitzacions: té un gran valor per a l'organització al reflectir la visió de les persones que viuen diariament l'entitat. Per tant, és el primer pas en els diagnòstics de situació, que han de ser complementats i enriquits amb l'hàbit de la cerca d'informació, ja que confirmarà les percepcions o mostrarà els punts de vista errònis.


Pau Vidal.Article publicat al Butlletí de Novetats número 9 del Centre de Recursos.