JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Recordo que en una reunió, ara fa uns 10 anys, quan vaig sol·licitar al responsable d’una organització mitjana del tercer sector, la memòria i l’informe d’auditoria de la seva organització, va reaccionar ofès: "Però què passa? Que potser desconfies de nosaltres?".... Afortunadament, les coses han canviat molt en aquests anys, i una resposta similar avui en dia seria quasi impensable.

El sector no lucratiu és la societat civil organitzada, a partir d’unes motivacions orientades a la millora de la societat i la convivència, i com a tal, és el resultat de la confiança que aquesta societat diposita en les seves organitzacions, en forma de voluntariat, recursos econòmics o materials, etc. Sense la confiança de la societat (ciutadania, sector públic, món empresarial,...), seria molt difícil l’existència del tercer sector, sense recolzament ni recursos pel seu funcionament.

Cada societat té el tercer sector que ha estat capaç de crear, i això contribueix a la confiança social existent. Quins són els factors que poden influir en la confiança social? Tal i com passa amb la confiança entre les persones, no hi ha una resposta fàcil, perquè la confiança és un atribut complex que depèn d’una combinació incerta i variable de nombrosos factors. No existeix una regla universal per a la construcció de la confiança social, però sí que s’han identificat alguns dels atributs que influeixen decisivament: honestedat i rigor, eficàcia i utilitat de les activitats, eficiència en el funcionament, valor social de la missió...

Però no és suficient amb tenir present aquests temes en el funcionament organitzatiu, sinó que s’ha de fer un esforç conscient per donar-los visibilitat i que contribueixin a construir la confiança social a la nostra entitat. És per tot això que la cultura de transparència i de rendició de comptes (no ens referim exclusivament als resultats econòmics) és un element bàsic.

Cada vegada més, les organitzacions dels diferents àmbits del tercer sector són més conscients d’això. Tant a nivell internacional com a Espanya, s’han fet notables esforços per tal d’avançar en aquesta línia. Quins són més rellevants? Quin és el grau de transparència necessari? Una memòria és suficient? Quina informació hauria estar a la web?...

Pau Vidal

Article publicat al Butlletí de Novetats número 10 del Centre de Recursos.

- Recerca associada: Les entitats del tercer sector i la construcció de la confiança: la importància de la transparència