JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquest projecte s'ha realitzat conjuntament amb el QUIT (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona), per encàrrec de l'Observatori Català de la Joventut, i té com a objectius detectar les peculiaritats existents en els diferents àmbits de la vida dels joves.

Aquest projecte ha tingut com a resultat:
-Un informe pel conjunt de Catalunya
-Un informe per cada àmbit territorial
-Un informe per cada comarca (que trobareu a l'apartat de la recerca La realitat juvenil a Catalunya)

Aquí podeu descarregar els informes dels 4 àmbits territorials que va realitzar l'Observatori del Tercer Sector:
-Àmbit Metropolità
-Camp de Tarragona
-Comarques Centrals
-Terres de l'Ebre

Podeu trobar els altres informes territorials a la pàgina web de l'Observatori de la Joventut de Catalunya, a l'apartat de Publicacions, Estudis "La realitat juvenil a Catalunya"