JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Conèixer, compartir, explicar, reflexionar, discrepar, aportar, aprendre, escoltar,... Què tenen en comú? Són alguns dels aspectes que caracteritzen el Primer Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya els propers dies 23 i 24 de març de 2007.

Els congressos són l’espai habitual de relació existent en els diferents sectors d’activitat econòmica i social.

En el propi tercer sector és habitual la realització de trobades, jornades i congressos en funció de l’activitat principal de les organitzacions, i així hi ha trobades sobre discapacitats, immigració, educació en el lleure, inserció laboral, etc. Però en aquesta ocasió, es tracta de propiciar la trobada de totes les entitats que treballen en àmbits de l’àrea social per a reflexionar i aprendre conjuntament sobre temes i reptes comuns.

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya(www.tercersector.cat), la qual va néixer ara fa tres anys, organitza aquest congrés fent un pas més de consolidació i estructuració del tercer sector social.

Pels continguts s’han seleccionat tres eixos temàtics de interès general per a totes les entitats:

1. - Les Polítiques Socials. Com afecten les polítiques socials al sector social i com es pot incidir en aquelles des de les entitats. Entenem per polítiques socials temes com l’estat del benestar, la incidència política, la xarxa pública de serveis socials, la nova llei de servies socials entre d’altres.

2. - El Funcionament de les Entitats. Els reptes i millores en el funcionament de les entitats del tercer sector. Per exemple: transparència, qualitat, voluntariat, finançament...

3.- Les Relacions amb els altres Agents Socials. Es tracten tots aquells temes relacionats amb la vinculació de la societat i del tercer sector social, la relació amb els agents socials (administració, empreses, mitjans de comunicació…), i les del propi sector social.

Es poden trobar més detalls de cada eix en el document adjunt.

El Congrés tindrà un caràcter altament participatiu, i s’ha dissenyat una àgil estructura de ponències breus. Les entitats contaran amb el recolzament directe per elaborar la seva participació. El recolzament serè prestat des de l’Observatori del Tercer Sector, que és l’entitat que coordina el Comitè Científic. Les entitats que s’animin a presentar ponències tenen fins el 15 de gener i han d’omplir un formulari amb una breu descripció de la mateixa. Durant els següents dos mesos es concretaran els continguts finals.
També hi haurà espais de presentació per aquelles organitzacions d’altres entorns geogràfics (resta d’Espanya, Llatinoamèrica,...), de diferents àmbits del tercer sector (cooperació, cultural,...) i del món acadèmic.

Ens veiem els dies 23 i 24 de març en el Primer Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, organitzat per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (www.tercersector.cat/1ercongres).
TOTES les entitats teniu experiències i reflexions importants per a compartir amb la resta d’entitats socials. No us ho podeu perdre. Són necessàries les vostres aportacions per a que puguin ser aquest espai real per conèixer, compartir, explicar, reflexionar, discrepar, aportar, aprendre, escoltar,...

Més articles sobre el tercer sector en www.observatoritercersector.org

Pau Vidal. Article publicat al butlleti de novetats nº12 del Centre de Recursos.