JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La recerca sobre el tercer sector és quelcom recent al nostre entorn. En els darrers anys s'ha avançat i s'han realitzat diversos estudis de referència amb voluntat d'aprofundir i mostrar la situació del sector i les seves entitats. Però una característica comuna a totes les recerques sobre el tercer sector a Catalunya i Espanya ha estat la falta de continuïtat. Les recerques han mostrat la situació en un moment determinat i, a pesar que han suposat un gran esforç de realització, no han pogut ser capitalitzades en forma d'estudis periòdics que mostressin com canvia i evoluciona el tercer sector.

Recordo una anècdota al voltant d'aquesta manca de sèries de dades. Va ser fa uns cinc anys, durant un sopar amb destacades persones del tercer sector català i espanyol amb la directora d'un centre de referència sobre el tercer sector als Estats Units, en la que aquesta va fer un comentari del tipus: "Sobre l'evolució dels perfils de voluntariat, les sèries de dades recollides bianualment en el Non Profit Almanac des de l'any 89, ens indiquen…" Ens estava parlant de dades sobre el tercer sector recollides des de feia més de 15 anys! Es va fer un silenci eloqüent a la taula perquè al nostre entorn tenim moltes hipòtesis i opinions (i afortunadament, dades de situació dels estudis recents), però sense dades històriques d'evolució.

A Catalunya un d'aquests estudis de referència, el Llibre Blanc del tercer sector cívico-social, va ser possible gràcies a l’empenta d'un grup d’entitats importants amb el suport de la Generalitat. Va ser un projecte llarg, apassionant i intens, que va comptar amb la participació activa de les entitats (més de 800 enquestes i 100 entrevistes) i va aportar informació rellevant per ajudar a l’estructuració del tercer sector social en Catalunya.

L'equip d’investigació que vàrem elaborar- lo hem continuat realitzant altres recerques sobre el món no lucratiu. Això va portar a la creació de l’observatori del Tercer Sector: un centre de recerca especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i independent, que treballa per augmentar el coneixement sobre les organitzacions no lucratives i la seva activitat.

Des de l'Observatori del Tercer Sector estem treballant activament per poder realitzar estudis periòdics que permetin tenir sèries de dades, identificar tendències, mostrar evolucions… En definitiva, poder fer vídeos (mostrar l'evolució) a més de fotos (mostrar un moment) sobre el tercer sector en el nostre entorn com una eina rellevant per reflexionar i ajudar a la seva millora.

Pau Vidal. Article publicat a la revista núm. 46 de la Fundació Catalana de l'Esplai.