JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Fa unes setmanes vaig escoltar aquesta frase: “l’empresa és bona creant riquesa i vostès, les entitats socials, són bones gastant”. El pitjor és que no es tracta d’una opinió aïllada, sinó tan repetida que algunes persones que treballen en entitats no lucratives han començat a assumir-ho. No obstant, el tercer sector conté i genera molta riquesa i hem de preocupar-nos activament per a fer-la tangible i explícita.

Es crea riquesa al incorporar en el seu funcionament valors i preocupacions socials que van més enllà de l’interès particular i de la cerca del benefici econòmic. Aquests valors estan presents a través de les persones que treballen de forma voluntària o remunerada, realitzant una activitat sota paràmetres d’interès social i més enllà d’una carrera professional centrada exclusivament en assoliments econòmics.

Es crea riquesa en incrementar el capital social en l’entorn de les entitats, augmentant les relacions entre les persones i la confiança social. Aquesta confiança no només és imprescindible per al bon funcionament de la societat, sinó que nombrosos estudis han mostrat que també és un aspecte important per a l’èxit econòmic d’un país, ja que rebaixa els costos econòmics de les transaccions i facilita l’activitat empresarial.

Es crea riquesa a l'hora d'actuar donant suport i rellevància als col·lectius desfavorits, oferint-los la possibilitat d’aconseguir una vida normalitzada, treballant i vivint en aquesta societat, integrant-se.
Es crea riquesa també des del propi impacte econòmic de les activitats que es realitzen, al prestar serveis de qualitat i al generar llocs de treball.

La realització d’aquestes activitats amb valor econòmic, en concurrència i competència amb el món empresarial és una pràctica comuna de nombroses entitats no lucratives, que tenen el valor afegit (i no sempre reconegut) d’un impacte social positiu, treballant per a la transformació social.
Per tot això, és injusta aquesta apreciació que sovint escoltem del tercer sector com a “gestors de la despesa”.

No només es crea riquesa econòmica amb la realització de les activitats i serveis de les entitats, sinó que s’afegeix una riquesa social molt valuosa i necessària per al bon funcionament social: doble creació de riquesa davant de les activitats similars realitzades des del món empresarial. És un repte compartit per totes les organitzacions que formem part del món no lucratiu esforçar-nos en mesurar cada vegada millor l’impacte social de les nostres activitats, així com treballar activament per a aconseguir la valorització social del treball que realitzem.


Pau Vidal. Article publicat al Butlletí de Novetats número 14 de la Biblioteca.