JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquest quadern és el número 2 de la col·lecció "Quaderns per a entitats de custòdia del territori" i és el resultat del debat i les reflexions realitzades durant els “Tallers de reforçament mutu". Aquest tallers, organitzats per l'Observatori del Tercer Sector, estaven dirigits a les entitats que formen part de la Xarxa de Custòdia del Territori.

L’objectiu de la publicació és oferir a les entitats de custòdia conceptes i eines pràctiques per facilitar la seva tasca. Aquesta publicació s'estructura en diferents parts: una primera part de reflexió on se situa el concepte de presència social i els seus principis. I una segona part d'acció on es parla de com elaborar un pla de comunicació i s'aporten orientacions per gestionar la presència social.

Després de cada capítol hi ha unes orientacions en forma de preguntes que volen ser una eina per tractar allò que s'exposa en el context de l'entitat.

- Ponència associada: OTS i XCT: Tallers amb entitats de Custòdia, Barcelona