JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La maduració de les organitzacions i el creixent reconeixement de les entitats del tercer sector com agents de transformació social ha implicat la necessitat de treballar activament per aconseguir legitimitat, credibilitat i per tant confiança social.

Aquesta legitimitat davant la societat ja no esdevé directament per la importància de les activitats que desenvolupen les entitats sinó que cal anar construint-la en el dia a dia. La presència d'alguns escàndols i la irrupció d'un discurs crític envers el sector ha generat un qüestionament sobre la bondat inicial de les entitats del tercer sector. En aquest context, la transparència i la rendició de comptes esdevenen claus en la construcció de la legitimitat i la confiança social.

Per a les organitzacions actuar de forma transparent és una oportunitat per demostrar que s'està treballant bé, en base a una missió i a uns valors determinats.

La transparència és el grau d'informació i l'actitud amb la qual s'afronta el procés de la rendició de comptes, entenent la rendició de comptes molt més enllà de l'explicació dels temes econòmics. Les entitats que rendeixen comptes a la societat ho fan explicant el seu funcionament, les seves activitats, el seu impacte, qui són els seus socis, òrgans de govern, etc.

La participació en les organitzacions és un dels eixos clau per la transparència. La participació del voluntariat, dels beneficiaris, de les persones associades... és realment una garantia de la transparència de l'entitat. Els col·lectius que participen en les organitzacions esdevenen un motor per fer les entitats més transparents. Fer de les organitzacions veritables espais de participació ciutadana contribueix a la generació de confiança social. Avançar cap a la cultura de la transparència significa que la rendició de comptes no és un afegit de l'entitat, sinó que és un plantejament de base en qualsevol activitat que es realitzi. No és una moda passatgera i conjuntural perquè l'actitud que comporta està directament relacionada amb els valors de les entitats. Es tracta d'una evolució, sense retorn, en la que conviuen diferents ritmes i
formes d'afrontar-la.

En aquesta evolució cap a la cultura de la transparència les entitats de segon nivell (federacions, coordinadores...) poden jugar un rol molt important reforçant la necessitat i la importància de la transparència per a la confianza social.

Per aconseguir que les entitats esdevinguin veritables agents de transformació social, cal afrontar el repte global de la generació de confiança social des de cada organització, àmbit o col·lectiu del tercer sector.


Núria Valls. Article publicat al número 52 del Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai.