JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Aquesta publicació, realitzada per l’Observatori del Tercer Sector i editada per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya fa un diagnòstic sobre la situació de les organitzacions no lucratives socials catalanes davant els temes que planteja la qualitat.

En aquesta, s’identifiquen les principals iniciatives que les organitzacions socials han pres al voltant de la qualitat; es valora. el grau en què la cultura de la qualitat s’ha incorporat als equips de gestió de les organitzacions, i es reflexiona sobre les vies de futur per al desenvolupament efectiu d’una cultura de qualitat a les organitzacions socials catalanes. Les reflexions s’acompanyen de dades quantitatives així com d’extractes a partir de les entrevistes realitzades a organitzacions membres de la Taula.

- Recerca associada: Diagnòstic sobre l'estat dels temes de qualitat a les ONL socials