JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

La participació és un valor essencial bàsic per a les entitats. Però la participació de la base social no es pot improvitzar, i sovint les entitats es troben amb dificultats de funcionament per no haver treballat amb suficient antelació i coneixement la participació i implicació dels involucrats a l'entitat.

En ocasions, el problema és el relleu generacional i la renovació de les juntes. En altres, com afrontar la captació i implicació dels associats i el voluntariat en el funcionament de l'entitat. O la dificultat per reflexionar sobre una visió de futur i preparar plans de treball en col·lectiu i sense conflictes.

El llibre “Idees per a associacions participatives” recull un seguit de reflexions i exemples al voltant de la participació a les associacions, i ha estat elaborat per l’Observatori del Tercer Sector i editada per Torre Jussana – Serveis Associatius.

L’estructura de la publicació és la següent: el primer punt és una reflexió sobre la participació i les seves implicacions; el segueix un conjunt de consideracions de la base social de les entitats, clau per a la participació en les associacions; també es reflecteixen aspectes importants a tenir en compte de cara a la gestió de la participació dels col·lectius involucrats; elements de la comunicació; i alguns temes de participació relacionats amb el dia a dia de l’entitat. Finalment s’inclou una part pràctica amb recomanacions i un test d’autodiagnosi per a les entitats.

En els diferents apartats s’han inclòs iniciatives d’entitats per oferir exemples concrets relacionats amb l’anàlisi dels temes tractats.