JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

“M’agrada molt com treballeu. Trobo molt interessant aquesta proposta que ens heu fet però hauríeu de mirar de fer-ho més barat...” Us sona? Algun cop heu escoltat alguna cosa similar? Llavors comencem a donar voltes als números per retallar-los i fer-los quadrar amb el que se’ns demana. Finalment, ajustem al màxim el pressupost, retallant i eliminant partides fins que només queden els costos més directes: nòmines, lloguers, etc.

Pel camí s’han quedat totes aquelles altres partides que, sense un cost directe en el projecte, són les que donaven aquells matisos que caracteritzen la nostra manera de fer. Precisament allò que havia fet que ens vinguessin a demanar el pressupost.

El resultat és que el que no cobreixen els ingressos ho acabem posant en hores addicionals i sobreesforços personals. Ho fem així perquè ens creiem i estimem el que fem, i ho volem fer bé i incorporant els nostres valors. Però és una pràctica molt poc sostenible per a les nostres entitats.

La qualitat, per la seva dificultat de ser escandallada, és una candidata habitual a caure en les negociacions pressupostàries dels projectes, i es queden en una difusa partida estructural de l’entitat. O pitjor encara, en ocasions ni tan sols es considera.

Els costos de la qualitat, en general, són difícils d’incorporar als pressupostos del projectes perquè es composen d’una barreja complexa, alguns costos explícits i altres implícits. La seva combinació és diferent a cada entitat i això dóna lloc a una gran heterogeneïtat de situacions en aquest camí de millora contínua. Els costos explícits són sovint de caire no periòdic, i poden arribar a constituir projectes per sí mateixos. Són força variats: l’assessorament extern, la formació, les hores de dedicació de les persones de l’equip, el desenvolupament de les TIC per millorar el funcionament, etc. A més, hi ha costos implícits més difícils de visualitzar: la comunicació interna, la influència de la trajectòria de l’organització, la implicació dels òrgans de govern i la direcció de l’entitat en els processos de millora, etc. És important que els costos vinculats a la qualitat puguin ser identificats i es visualitzin.

Des de l’Observatori del Tercer Sector estem treballant, per encàrrec de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, en una recerca sobre el coneixement i la valoració dels costos de la qualitat a les entitats socials. Aquesta investigació suposa la continuació de la línia sobre qualitat encetada amb l’estudi L’estat de la qualitat a les ONG socials.

Us animem a que participeu en la recerca completant un breu i senzill qüestionari (feu clic en aquest enllaç) per tal de recollir les vostres experiències i opinions. A partir dels resultats obtinguts amb l’estudi, s’elaborarà una publicació on es recolliran les principals conclusions extretes i s’enviarà a totes les persones i entitats que hi hagin participat. Podeu trobar més informació del projecte en aquest enllaç.

Ana Villa i Pau Vidal. Article publicat al Butlletí de Novetats número 22 de la Biblioteca del Tercer Sector.