JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Recerca

L’any 2008, sota l’impuls d’ESADE una colla d’entitats de la societat civil catalana i d'institucions públiques que ofereixen serveis que fomenten el civisme i la cultura a la societat, es van aplegar en la Convocatòria social per l’Educació a Catalunya amb la voluntat de posar de manifest la importància primordial de l’educació i del compromís de tots els actors en la seva millora.


Tres institucions —ESADE, la Fundació Jaume Bofill i el Cercle d’Economia— es van constituir en nucli impulsor amb el compromís de vetllar per a la continuïtat d’aquesta convocatòria. És en aquest marc que la Fundació Jaume Bofill està treballant, conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, en l’elaboració del Llibre blanc del compromís social per l’educació a Catalunya. Aquest treball vol elaborar-se a partir de la reflexió i del diàleg directe amb els diferents actors que participen o poden participar en l’educació del conjunt de la societat.

Metodologia

La recerca s’elabora a partir d’una exhaustiva recollida d’informació, que inclou la revisió bibliogràfica dels estudis realitzats sobre el tema i el treball de camp. Aquest últim s’està desenvolupant mitjançant grups de discussió, entrevistes i qüestionaris entre els membres d’organitzacions participants en la coresponsabilitat educativa, garantint que tot tipus d’organitzacions estiguin representades.

Objectius

- Identificar el que es fa en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa dels diferents actors socials i el potencial que encara hi ha per a desenvolupar.
- Valoritzar l’esforç fet pels actors que donen suport a la convocatòria i ajudar-los a concretar els seus compromisos.
- Estimular i ajudar a orientar les actuacions de les organitzacions envers el terreny educatiu.
- Posicionar socialment la responsabilitat i el compromís educatius com a àmbit de treball de les organitzacions en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.
- Reforçar l’efecte de marca de la Convocatòria per tal de consolidar el projecte de futur.


Informació sobre la convocatòria social per l'educació a Catalunya.


A continuació trobareu els dos documents principals de la primera fase de la recerca:

-Manifest Convocatòria social per l’Educació a Catalunya .

-Programes sectorials de la Convocatòria social per l’Educació a Catalunya.


Els membres de les organitzacions que porten a terme pràctiques de coresponsabilitat educativa esteu convidats a aportar les vostres idees i reflexions sobre aquest tema, mitjançant l' enquesta que trobareu a l'espai virtual de participació, en el següent enllaç.