Actualitat - Blog

rss
Estudi sobre dificultats, necessitats i reptes del Tercer Sector a Catalunya

Estudi sobre dificultats, necessitats i reptes del Tercer Sector a Catalunya

L'Observatori del Tercer Sector impulsa la recerca sobre dificultats, necessitats i reptes del Tercer Sector a Catalunya.

L'objectiu de la recerca és copsar la realitat de les entitats socials del sector a través d'un qüestionari obert on les entitats poden donar la seva opinió de manera totalment anonimitzada.

Es vol oferir un espai obert de confiança a les entitats, com una bústia de suggeriments, a partir de la qual les entitats puguin expressar les seves necessitats i dificultats amb les quals es troben. A partir d'aquesta informació, l'Observatori farà un recull de les principals demandes, donant veu a aquelles situacions que dificulten el dia a dia de les entitats, a fi de proposar eines comunes i d'accés lliure per a la seva millora.

A més, es pretén obtenir problemàtiques compartides entre entitats de diferents sectors per tal de determinar línies prioritàries d'actuació, orientant accions de futur per a millorar-ne la situació.

Actualment, s'ha recopilat més d'un centenar de respostes per a l'anàlisi i l'equip ja ha començat a treballar amb elles.