Context

L’any 2001 es va publicar el “Llibre blanc de l’economia social a Catalunya”. Dos anys després, s’elaborava el “Llibre blanc del tercer sector cívico-social”. Aquell va ser sens dubte un moment clau per a la definició i l’articulació de noves realitats que començaven a agafar força. El naixement el mateix 2003 de l’Observatori del Tercer Sector va respondre a la necessitat de definir i establir metodologies, crear visió i idea de sector, aglutinar per tenir un espai comú i entendre qui érem.

Durant aquests gairebé 20 anys, l'Observatori ha realitzat més de 130 publicacions, entre les que podem trobar estudis destacats com l’Anuari del Tercer Sector Social, l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social, El Panoràmic i diversos monogràfics, recerques i debats, que han estat, i continuaran estant, a disposició del sector com a fons comú de coneixement.

Amb el pas dels anys, la societat i el sector han evolucionat profundament i també han anat canviant les necessitats. Ara aquestes giren al voltant de la generació de debats sobre aspectes transversals, visió de futur, impulsar el coneixement, avançar tendències i generar aliances, entre d’altres.

És per tot això que s’ha posat en marxa el procés de redefinició de l’Observatori.

 

Redefinició

Aquest procés de transformació, iniciat el 2021, s’està produint en diferents àmbits. Per una banda, canvis estructurals com l’entrada de nous membres a l'òrgan de govern o el pas d’associació a fundació amb l’objectiu d’enfortir un model organitzatiu enfocat a reforçar la missió. I per l’altra, una profunda revisió de la proposta de valor de l’Observatori, expandint també les fronteres del que fins ara havia observat.

Aquest procés de redefinició ha comptat amb la participació de persones en diverses posicions en entitats de primer, segon i tercer nivell dels múltiples àmbits del sector, on de primera mà, hem pogut disposar de la seva visió per tal de construir el nou Observatori i esdevenir agents del procés de transformació social.

Es passa, per tant, de l’Observatori del Tercer Sector a l’Observatori per a la Transformació Social.

 

Manifest

El nou Observatori per a la Transformació Social s’enfoca a les organitzacions que treballen per a la cohesió i el canvi social. L’Observatori amplia l’abast del que fins ara havia observat, incloent totes les iniciatives que impulsin la cohesió i la transformació social, des de la integritat de l'ésser humà. És a dir, tots els àmbits del tercer sector i l'economia social i solidària entre d’altres: ambiental, justícia social, esportiu, cultural, social, feminisme i LGTBIQ+, veïnal i associatiu, educatiu.

 

Visió

Ser l’agent catalitzador de les organitzacions que treballen per a la cohesió i el canvi social, especialment les del tercer sector i de l’economia social i solidària en tots els seus àmbits.

Missió

Aportar visió, generar debat, canalitzar coneixement i influir de forma proactiva i propositiva en les agendes de les entitats del sector i les administracions públiques.

Valors

Independència: La visió i l’aportació està desvinculada dels interessos particulars en l’àmbit públic i privat; i actua centrant-se en les necessitats de les organitzacions que treballen i impulsen la cohesió i la transformació social i compromesos amb les seves missions.

Inclusivitat: L’acció vol ser inclusiva amb totes les realitats del tercer sector i de l’economia social i solidària, sigui quin sigui el seu àmbit i dimensió; també amb tots els agents potencialment vinculats, com les universitats, centres de recerca i altres.

Rigor: Garantir la veracitat i el rigor de totes les publicacions en tots els seus formats, inclús en les peces d’opinió, les quals hauran de ser fonamentades amb fets o dades que sustentin el discurs.

Dinamisme: Mira al futur, posant les llums llargues per anticipar aspectes i esdeveniments que puguin incidir en el tercer sector i l’economia social i solidària; genera debat i dona veu als diferents punts de vista.

Activació: Més enllà d’anticipar tendències i generar debat sobre aspectes claus del sector, vol influir de forma proactiva i propositiva en les agendes de les entitats, institucions i administracions públiques, actuant com a catalitzador dels seus reptes.