Actualment

 

Projectes en Curs

Actualment es segueix treballant en diversos projectes com el Panoràmic i l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, al mateix temps que es segueix innovant per crear nous continguts que permetin millorar el funcionament de les organitzacions no lucratives a través de diverses activitats formatives.

2015

 

Anuari de l’ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya

L’Anuari de l’Ocupació va néixer l’any 2014 i es consolida el 2015 com una  eina per conèixer -de forma àgil, sistemàtica i periòdica- l’estat, la situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones. L’Anuari de l’Ocupació és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector. 

2014

 

El Panoràmic

Al 2014 es posa en marxa El Panoràmic, un projecte liderat pel Consell d’Associacions de Barcelona -CAB- i impulsat conjuntament per entitats especialitzades en la recerca social i del món associatiu, entre les quals es troba l’Observatori. El tracta d’una eina col·laborativa creada des del propi món associatiu amb l’objectiu de generar coneixement útil per enfortir les associacions de Barcelona. 

2013

 

Campus Tercer Sector

Entre els anys 2013 i 2014 neix el Campus Tercer Sector, una plataforma formativa que treballa amb l’objectiu d’enfortir les entitats no lucratives. Actualment s’han impartir més de XX tallers, seminaris i acompanyaments sobre l’elaboració de memòries, transparència, avaluació de l’impacte i canvas, als quals han participat més de XX persones.

2012

 

Anuari del Tercer Sector Social 2013

Al 2012 l’entitat reactiva l’impuls i capacitat de fer noves propostes. L’arrencada de l’edició 2013 de l’Anuari va suposar una empenta en l’activitat. Més de 800 entitats d’acció social de Catalunya hi van participar.

2010-2011

 

Crisi i renaixament

Al 2010-2011 l’organització pateix una greu crisi que quasi la fa desaparèixer. Es repensa totalment en un format organitzatiu de xarxa de col·laboradors/es, molt flexible i orientat a continuar realment coses útils per les entitats. Al 2012 l’entitat reactiva l’impuls i capacitat de fer noves propostes.

2009

 

Anuari del Tercer Sector

Al 2009 s’inicia l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya, una línia de recerques que ja disposa de les edicions del 2009, 2011 i 2013, i que recull els principals indicadors tant quantitatius com qualitatius sobre la realitat de les organitzacions no lucratives de l’àmbit social.

2008

 

Fòrum Iberoamerià de Transparència

Al 2008 s’organitza el Fòrum Iberoamericà de Transparència a Madrid, amb la participació d’entitats d’Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, etc.

2006

 

Consell de Recerca

Al 2006 es crea el Consell de Recerca i es consolida el creixement de l’equip i les temàtiques tractades.

2005

 

Primera aparició pública

Al juny de 2005 es realitza el primer acte públic que en un format innovador, proposa una reflexió sobre el futur del tercer sector. En els anys successius es consoliden les línies de recerca i s’està present en els debats del tercer sector.

2003

 

Neix un projecte independent

L’any 2003, l’Observatori del Tercer Sector es dota de personalitat jurídica pròpia convertint-se en un centre de recerca independent i obert a la col·laboració amb les entitats que treballen per desenvolupar coneixement i millorar el tercer sector.

2000

 

Naixement de l'Observatori del Tercer Sector

L’Observatori del Tercer Sector neix l’any 2000 al CETC (Centre d’Estudis de Temes Contemporanis), per a la realització del Llibre blanc del tercer sector cívico-social, una obra pionera sobre la realitat de les organitzacions socials a Catalunya. La publicació es presenta a finals de 2003.