Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El responsable és l’Associació OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR (d’ara endavant ”L’Observatori”) a la Ronda Universitat 33, 3er 2ª.

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?
És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça electrònica observatori@observatoritercersector.org

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?
Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb L’Observatori, o per les relacions que tens ara amb l’entitat.

Quines dades personals tractem?
L’Observatori només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d'edat, en cas de ser menor d'edat necessitem l'autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:
Nom
Cognoms
Idioma de preferència
Correu electrònic
Telèfon
Adreça postal
Ocupació

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?
Per enviar informació sobre L’Observatori via correu electrònic, tant per compartir els estudis realitzats al voltant del Tercer Sector, així com informar de les activitats i tallers de l’Observatori.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (observatori@observatoritercersector.org).

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?
El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats de l’Observatori respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?
Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:
Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que L’Observatori està subjecta per la seva activitat.
Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades d’activitats en que tu voluntàriament participes.
Si en el futur L’Observatori realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Quan temps guardarem les teves dades?
Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb L’Observatori i, després de finalitzada la relació si no s’especifica el contrari.

Quins són els teus drets?
Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:
Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de l’adreça electrònica indicada.