rss

Publicacions

Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020

Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal

European Strategy on Disability 2010-2020

European Strategy on Disability 2010-2020
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernandez, Laura Chipre and Pau Vidal  

Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Estat de salut, hàbits de vida i benestar
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-11_odf_monografic5__cat_def/1?e=15359840/31986081 (català)

Estado de salud, hábitos de vida y bienestar

Estado de salud, hábitos de vida y bienestar
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-11_odf_monografic5__cast_def/1?e=15359840/31986796 (castellà)  

Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Juliol 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_4__cat_def/1?e=15359840/14146425 (català)

Movilidad y accesibilidad en la vivienda

Movilidad y accesibilidad en la vivienda
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Juliol 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_4__cast_def/1?e=15359840/14147482 (castellà)  

L'ocupació de les persones amb discapacitat

L'ocupació de les persones amb discapacitat
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_3__cat_v2/1?e=15359840/12861960 (català)  

El empleo de las personas con discapacidad

El empleo de las personas con discapacidad
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_3__cast_v2/1?e=15359840/12861448 (castellà)  

Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Col•lecció: Llibres Editors: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Any: 2015 Autors: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i Observatori del Tercer Sector

Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014

Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014
Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014 Col•lecció: Llibres Editors: Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions Any: Abril 2015 Autors: Montse Fernández i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/tjussana/docs/panoramic_2014def/1?e=0/12683129