rss

Publicacions

03 La responsabilitat social de les organitzacions no lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del model RSO

03 La responsabilitat social de les organitzacions no lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del model RSO
L'OTS treballa per iniciativa propia en un nou model de responsabilitat social per a entitats no lucratives. Els primers resultats de la recerca es van presentar al congrés ISTR/EMES: "Concepts of the third-sector, the european debate" a Paris (França) a abril de 2005.  Col·lecció: Papers de Recerca Any: Abril 2005 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Domingo Torres, Bárbara Guix i María Peña Rodríguez ISSUU: http://issuu.com/55215/docs/03._la_responsabilitat_social_de_le?workerAddress=ec2-54-166-21-85.compute-1.amazonaws.com SLIDE SHARE: http://www.slideshare.net/observatoritercersector/arees-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/model-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/presentacio-rso (català)  http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2010-09-presentacion-rso-bilbao-7193090 (castellà) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/responsabilitat-social-onl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/societat-relacional-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/00presentaci-dels-tallers-2 (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/01cap-a-unasocietatrelacional2 (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/02la-responsabilitat-socialdelesonl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/03un-model-deresponsabilitatsocialalesonl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/04les-rees-delarso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2005-04-la-responsabilidad-social-de-las-organizaciones-no-lucrativasnicaragua-aproximacin-conceptual-y-desarrollo-del-modelo-rso (castellà) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-10-cap-a-una-societat-relacional-cap-a-una-societat-de-la-responsabilitat-compartida (català)