rss

Publicacions

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector
La transparència i la rendició de comptes són valors bàsics en una organització del tercer sector d'avui. Aquest quadern, primer número de la Col·lecció Eines OTS, té com objectiu principal clarificar conceptes i oferir pautes d’actuació a les entitats per a que aquestes incorporin la transparència a les seves eines de comunicació i participació.  La publicació Eines de transparència i rendició de comptes al tercer sector té tres parts:  Una primera part de reflexió, on s’explica la importància de la cultura ...

11. La transparència, un valor en la pràctica

11. La transparència, un valor en la pràctica
Col·lecció: Debats Any: Novembre 2009 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Núria Valls ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/ots_debates_transparencia_2009_12

06. El debat sobre la transparència al tercer sector

06. El debat sobre la transparència al tercer sector
Col·lecció: Debats Any: Setembre 2007 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal i Laia Grabulosa ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/ots_debats_transparencia_tercersect

05 Com es genera la legitimitat de les organitzacions no lucratives? Resultats del treball de camp

05 Com es genera la legitimitat de les organitzacions no lucratives? Resultats del treball de camp
La legitimitat de les accions de les entitats no lucratives ha estat debatuda des de molts sectors socials. Aquest quadern, el segon del projecte Reflexions sobre el tercer sector: quatre temes clau, és una reflexió sobre les qüestions relatives a la legitimitat i identifica determinades variables clau que ens donen a entendre per què una organització ha d’estar legitimada, qui atorga aquesta legitimitat i com es gestiona. 

02. Les entitats del tercer sector i la construcció de la confiança: la importància de la transparència

02. Les entitats del tercer sector i la construcció de la confiança: la importància de la transparència
La publicació "Les entitats del tercer sector i la construcció de la confiança: la importància de la transparència" és el recull de les aportacions de la jornada que vam organitzar el passat mes de novembre. La jornada, es va dividir en una sessió de treball amb responsables d'entitats de segon nivell i una taula rodona en què hi van participar Carolina Homar, Xema Gil i Pau Vidal.  Durante l'acte es va reflexionar i debatre al voltant de diversos aspectes com: els ...

Canvi d’Època al Tercer Sector. Complicitat social

Canvi d’Època al Tercer Sector. Complicitat social
Col·lecció: Llibres Any: Desembre 2013 Editors: Observatori del Tercer Sector i Obra Social Fundació “La Caixa” Autors: Pau Vidal i Fernando Fantova ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/2013-12_cuaderno_cambio___poca_terc

Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials

Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials
Col·lecció: Llibres Any: Setembre 2009 Editors: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya Autors: Pau Vidal, Núria Valls, Sara López i Núria Tarragó ISSUU: http://issuu.com/55215/docs/ots_trasnparencia_rendicio_comptes SlideShare: http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-02-analisi-transparencia http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-02-conceptes-taula http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-10-analisitransparenciataller28 http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-10-conceptestransparenciataller28

Ver a través. Poder, rendición de cuentas y sociedad civil

Ver a través. Poder, rendición de cuentas y sociedad civil
Col·lecció: Llibres Any: Febrer 2008 Editors: Instituto de Comunicación y Desarrollo Autors: Anabel Cruz, Inés M. Pousadela (editors) ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/ots_publicaciones__ver_a_traves