rss

Publicacions

Dona amb discapacitat. Doble discriminació

Dona amb discapacitat. Doble discriminació

novembre 12, 2019

La igualtat efectiva entre dones i homes és un qüestió que ha anat prenent protagonisme en els últims anys. La manifestació del 8 de març de 2018, Dia Internacional de la Dona, va ser multitudinària i probablement va marcar un punt d'inflexió respecte a l'espai que ocupa l'equitat de gènere en la nostra societat. Però existeix encara un espai d'invisibilitat pel que fa a les dones amb discapacitat, les quals estan exposades a una doble discriminació, per raó de gènere i per raó de discapacitat. Conscients d'aquesta realitat es vol aprofundir en quines dimensions i de quina manera es produeix la doble discriminació.

Amb l'objectiu de fer emergir una realitat poc coneguda, aquest monogràfic analitza, a partir de 4 eixos bàsics, la situació de la dona amb discapacitat a Espanya. Els eixos escollits són l'accés a l'educació i el treball, la participació en la vida pública, els drets sexuals i reproductius i la violència masclista. Prèviament, i a fi de contextualitzar el marc d'anàlisi, s'aporten dades demogràfiques sobre la dona amb discapacitat.

Attached Files


Comments are closed.