rss

Publicacions

Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector

Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector

novembre 26, 2019

Aquest estudi dona continuïtat al realitzat l’any 2006 Diagnòstic sobre l’interès del tercer sector i l’economia social per una banca ètica (FETS i Observatori del Tercer Sector), amb la qual cosa s’han revisat els indicadors analitzats llavors per tal d’incorporar a la nova recerca aquells vigents i que ajudin a visualitzar les tendències en el temps. Es tracta de recerques orientades a la temàtica concreta i on s’han combinat tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives.

En aquesta nova edició, es pretén revisar l’evolució dels principals indicadors i, també, analitzar de manera més profunda alguns aspectes. A tall d’exemple les assegurances ètiques com a part d’aquest tipus de finances, les quals en la recerca de 2006 no van ser considerades explícitament en l’estudi. A la vegada, s’aprofundeix en la realitat dins de la ciutat de Barcelona.

El principal l’objectiu de la recerca és consolidar i estendre l’ús de les finances ètiques entre les organitzacions no lucratives catalanes, s’ha elaborat una recerca que ha permès quantificar la dimensió actual de l’ús d’aquest tipus de finances i, alhora, copsar aquells elements que poden potenciar sinèrgies i ampliar els ponts existents entre tots dos actors, Tercer Sector i entitats de finances ètiques. Prèviament s’ha realitzat un treball qualitatiu amb entitats de segon i tercer nivell per tal d’identificar elements a considerar al llarg de la recerca, així com reflexions que acompanyen aquest informe.

Attached Files


Comments are closed.