rss

Publicacions

Millora de la transparència i la rendició de comptes en les organitzacions no lucratives de l’Àrea Metropolitana de  Barcelona

Millora de la transparència i la rendició de comptes en les organitzacions no lucratives de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

juny 30, 2020

La transparència i la rendició de comptes són elements inherents a la raó de ser d’una entitat sense afany de lucre. El compromís amb la seva base social i els valors que la inspiren fan de l’exercici de transparència una element essencial de les organitzacions del tercer sector. L’abordatge de la rendició de comptes per part de les entitats no sempre es troba exempta de dificultats, ja que no totes compten amb les mateixes trajectòries, coneixements ni estructures per fer-ho possible. Amb això es pot parlar diferents velocitats en la incorporació de la transparència i en l’acompliment de la normativa vigent. 

No es pot obviar l’existència d’una llei que estableix un requisits mínims, els quals moltes entitats superen amb escreix però d’altres no. El compliment de la legalitat pot ser una força coactiva que motivi a les entitats a avançar en aquest sentit, però és habitual que vagin un pas per endavant, essent part de la visió estratègica de l’organització. La gama d’aplicacions és amplia i els indicadors que es poden trobar per mesurar la qüestió també. En aquest projecte de recerca es planteja recopilar els diferents indicadors i variables que s’ha anat incorporant en les diferents enquestes del sector a fi d’establir un marc lògic sota el qual treballar aquest aspecte tant essencial de les entitats no lucratives i també de les administracions.

El punt de partida ha estat la clarificació de conceptes per tal de fer després un recull d’indicadors existents i analitzar-los, fet que permès visualitzar en quin punt es troben les entitats de l’AMB respecte al conjunt de Catalunya en qüestions vinculades amb la transparència i la rendició de comptes. També, en la mesura del possible, s’han comparat entre municipis a fi d’analitzar la heterogeneïtat de realitats, tot fent una diagnosi. La pretensió que hi ha darrera d’aquesta diagnosi es que pugui ser el punt de partida de projectes en la millora de la transparència i la rendició de comptes de manera territorialitzada.
 

Attached Files


Comments are closed.