rss

Publicacions

06 Quins seran els temes clau del tercer sector en els propers tres anys?

06 Quins seran els temes clau del tercer sector en els propers tres anys?
Arran de la inauguració del nou espai de l’Observatori del Tercer Sector es va publicar el sisè quadern de la col·lecció Papers de Recerca OTS. Trobareu aquí una síntesi de les manifestacions i aportacions dels 12 ponents de l’acte inaugural. Les reflexions dels participants van girar entorns a quatre temes, principalment: a) l’impacte de les organitzacions del tercer sector; b) una realitat complexa, un món canviant, un nou context; c) les millores a les organitzacions, i d) l’evolució del ...

05 Com es genera la legitimitat de les organitzacions no lucratives? Resultats del treball de camp

05 Com es genera la legitimitat de les organitzacions no lucratives? Resultats del treball de camp
La legitimitat de les accions de les entitats no lucratives ha estat debatuda des de molts sectors socials. Aquest quadern, el segon del projecte Reflexions sobre el tercer sector: quatre temes clau, és una reflexió sobre les qüestions relatives a la legitimitat i identifica determinades variables clau que ens donen a entendre per què una organització ha d’estar legitimada, qui atorga aquesta legitimitat i com es gestiona. 

04 Anàlisi sobre la situació de la incidència política a les organitzacions no lucratives. Resultats del treball de camp

04 Anàlisi sobre la situació de la incidència política a les organitzacions no lucratives. Resultats del treball de camp
Aquesta és la primera de les publicacions dins el marc del projecte Reflexions sobre el tercer sector: quatre temes clau. El present treball pretén reflexionar sobre la funció d’incidència política de les ONL i contribuir a millorar la seva gestió a través de la identificació d’instruments i estratègies clau. Aquí trobareu els resultats del treball de camp realitzat entre 262 entitats a través d’un qüestionari electrònic l’any 2004 i 2005.  

03 La responsabilitat social de les organitzacions no lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del model RSO

03 La responsabilitat social de les organitzacions no lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del model RSO
L'OTS treballa per iniciativa propia en un nou model de responsabilitat social per a entitats no lucratives. Els primers resultats de la recerca es van presentar al congrés ISTR/EMES: "Concepts of the third-sector, the european debate" a Paris (França) a abril de 2005.  Col·lecció: Papers de Recerca Any: Abril 2005 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Domingo Torres, Bárbara Guix i María Peña Rodríguez ISSUU: http://issuu.com/55215/docs/03._la_responsabilitat_social_de_le?workerAddress=ec2-54-166-21-85.compute-1.amazonaws.com SLIDE SHARE: http://www.slideshare.net/observatoritercersector/arees-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/model-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/presentacio-rso (català)  http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2010-09-presentacion-rso-bilbao-7193090 (castellà) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/responsabilitat-social-onl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/societat-relacional-rso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/00presentaci-dels-tallers-2 (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/01cap-a-unasocietatrelacional2 (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/02la-responsabilitat-socialdelesonl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/03un-model-deresponsabilitatsocialalesonl (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/04les-rees-delarso (català) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2005-04-la-responsabilidad-social-de-las-organizaciones-no-lucrativasnicaragua-aproximacin-conceptual-y-desarrollo-del-modelo-rso (castellà) http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2009-10-cap-a-una-societat-relacional-cap-a-una-societat-de-la-responsabilitat-compartida (català)

01 Libro blanco del tercer sector cívico-social en Catalunya

01 Libro blanco del tercer sector cívico-social en Catalunya
1. Libro blanco del tercer sector cívico-social en Catalunya Col•lecció: Papers de Recerca Any: Desembre 2004 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Àngel Castilleira, Maria Iglesias, Oriol Mirosa i Anna Villa ISSUU:  http://issuu.com/55215/docs/1b._document_de_s__ntesi_del_llibre?workerAddress=ec2-54-204-171-219.compute-1.amazonaws.com