rss

Publicacions

La realitat juvenil a Catalunya

La realitat juvenil a Catalunya
Col·lecció: Llibres Any: Abril 2006 Editors: Observatori Català de la Joventut Autors: Núria Valls i Pau Vidal ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/37._la_realitat_juvenil_a_catalunya

El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía. La valoración social de los aprendizajes en las organizaciones juveniles

El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía. La valoración social de los aprendizajes en las organizaciones juveniles
Col·lecció: Llibres Any: Desembre 2005 Editors: Consejo de la Juventud de España Autors: Pau Vidal, Ana Villa, Maria Sureda, Marina Albinyana i Laura Vidal ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/ots_publicaciones_movimiento_asocia

Un model d'autoreflexió per a les organitzacions juvenils

Un model d'autoreflexió per a les organitzacions juvenils
L’elaboració de l’estudi sobre el finançament de l’associacionisme juvenil ha fet possible la creació d’un model d’anàlisi que es basa en l’autoreflexió des de les entitats. El document de síntesi és el resum d'aquest treball realitzat per encàrrec del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Recerca associada: El finançament de l'associacionisme juvenil

Summary of the White Paper on the Social Third Sector in Catalonia

Summary of the White Paper on the Social Third Sector in Catalonia
Summary of the White Paper on the Social Third Sector in Catalonia Col•lecció: Papers de Recerca Any: Desembre 2004 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Àngel Castilleira, Maria Iglesias, Oriol Mirosa i Anna Villa ISSUU:  http://issuu.com/55215/docs/1c._document_de_s__ntesi_del_llibre?workerAddress=ec2-54-158-126-62.compute-1.amazonaws.com  

Livre blanc du troisième secteur social en Catalogne

Livre blanc du troisième secteur social en Catalogne
Livre blanc du troisième secteur social en Catalogne Col•lecció: Papers de Recerca Any: Desembre 2004 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Àngel Castilleira, Maria Iglesias, Oriol Mirosa i Anna Villa ISSU: http://issuu.com/55215/docs/1d._document_de_s__ntesi_del_llibre?workerAddress=ec2-23-22-214-174.compute-1.amazonaws.com 

El finançament de les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

El finançament de les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Col·lecció: Llibre Any: Març 2004 Editors: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Autors: Pau Vidal, Anna Villa i Maria Sureda ISSUU: http://issuu.com/55215/docs/40._el_finan__ament_de_les_entitats?workerAddress=ec2-54-90-133-112.compute-1.amazonaws.com  

Llibre blanc del tercer sector cívico-social

Llibre blanc del tercer sector cívico-social
Col·lecció: Llibres Any: Juliol 2003 Editors: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) Autors: Àngel Castiñeira, Pau Vidal, Maria Iglesias, Oriol Mirosa i Ana Villa ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/llibre__blanc