Eixos d’activitat

Coneixement de l’estructuració del tercer sector.

Generar coneixement i reflexió per a la transformació social

La millora del funcionament, gestió...

Enfortir les entitats del tercer sector i la societat civil 

L’acció de les entitats no lucratives en els seus àmbits d’actuació.

Suport i acompanyament a les organitzacions no lucratives 

Serveis 

Part de l’activitat de l’organització és proactiva, a partir d’inquietuds pròpies i cerca de finançament i recursos per fer-ho possible.

Al mateix temps, col·laborem amb nombroses organitzacions proveint serveis vinculats amb l’activitat i interessos de l’Observatori.

Si vols encarregar alguna activitat de recerca, formació, consultoria o publicació, ens pots escriure a observatori@observatoritercersector.org

Recerca

És l’activitat fonamental de l’Observatori. Realitzem recerca aplicada sobre el món no lucratiu que sigui útil per ajudar a millorar el funcionament de les entitats i donar visibilitat a la seva tasca de transformació social. Creiem que l’acció és més socialment transformadora amb la reflexió.

Actualment estem en les fases de depuració i anàlisi de diversos estudis com l'Estudi del Voluntariat a Catalunya, l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social 2018 i El Panoràmic 2017

Formació

Impartim tallers i seminaris amb l’objectiu d’enfortir les entitats no lucratives en diverses temàtiques com l’elaboració de memòries, transparència, avaluació d’impacte, canvas, etc..

Per més informació sobre les nostres formacions consulteu la pàgina web de Campus Tercer Sector: http://webs.observatoritercersector.org/campustercersector/

Acompanyaments

Donem suport al desenvolupament estratègic de les entitats del tercer sector mitjançant programes de recolzament en l’elaboració d’un portal de transparència o en l’elaboració de memòries.

Per més informació sobre els nostres acompanyaments consulteu la pàgina web de Campus Tercer Sector: http://webs.observatoritercersector.org/campustercersector/acompanyaments-2/

Publicacions

Des de l’Observatori realitzem estudis per encàrrec a partir de la complicitat, la confiança i la col·laboració de les entitats no lucratives.