rss

Proyectos en curso

En este apartado le explicamos todos los proyectos que estamos llevando a cabo en l’Observatori del Tercer Sector

L'Anuari en fase d'anàlisi de dades Bookmark

L'Anuari en fase d'anàlisi de dades

L'equip de l'Observatori es troba en fase d'anàlisi de les dades extretes del procés de recerca de la 4a edició de l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social.

Un cop finalitzada la fase de treball de camp, l'equip d'estadística de l'Observatori ha dedicat els seus esforços a fer primer un buidatge de totes les dades i es troba ara en el moment d'analitzar i interpretar tota la informació aconseguida en aquest procés. En aquest moment, es reflecteixen les dades de totes les organitzacions que han participat en l'enquesta així com es fan encreuaments de dades que poden resultar interessants a l'hora d'interpretar i dibuixar la realitat de l'ocupació en el tercer sector social.

Tot l'esforç de l'equip de l'Observatori va dedicat a aconseguir un estudi de qualitat i d'interès per al Tercer Sector Social així com administracions o altres agents econòmics. Tan bon punt estigui redactat l'estudi, l'Observatori i La Confederació presentaran les dades al públic de manera territorialitzada per tal d'aportar el coneixement generat a totes les persones que hi puguin estar interessades.

Estudio del voluntariado en Cataluña Bookmark

Estudio del voluntariado en Cataluña

Les persones voluntàries amb el seu temps, coneixement i esforç contribueixen diàriament a la transformació social gràcies a la seva participació desinteressada en les entitats no lucratives. És per això que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una recerca per tal d'aprofundir en el coneixement del voluntariat. 

L'objectiu principal és recollir una sèrie d'indicadors entorn la participació voluntària. S'entén per persones voluntàries aquelles que participen a través d'un projecte de voluntariat puntual o continuat. Amb aquesta recerca es busca conèixer els punts forts i febles d'aquesta activitat per poder treballar en el futur al voltant dels reptes que s'hagin identificat i descobrir quins poden ser els elements de millora. A més, amb aquesta recerca es vol posar en relleu la importància del voluntariat des de la perspectiva de la mateixa persona voluntària.