rss

Proyectos en curso

En este apartado le explicamos todos los proyectos que estamos llevando a cabo en l’Observatori del Tercer Sector

Estudio del voluntariado en Cataluña Bookmark

Estudio del voluntariado en Cataluña

Les persones voluntàries amb el seu temps, coneixement i esforç contribueixen diàriament a la transformació social gràcies a la seva participació desinteressada en les entitats no lucratives. És per això que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una recerca per tal d'aprofundir en el coneixement del voluntariat. 

L'objectiu principal és recollir una sèrie d'indicadors entorn la participació voluntària. S'entén per persones voluntàries aquelles que participen a través d'un projecte de voluntariat puntual o continuat. Amb aquesta recerca es busca conèixer els punts forts i febles d'aquesta activitat per poder treballar en el futur al voltant dels reptes que s'hagin identificat i descobrir quins poden ser els elements de millora. A més, amb aquesta recerca es vol posar en relleu la importància del voluntariat des de la perspectiva de la mateixa persona voluntària.