rss

Publicacions

Trajectòries de l’educació social en l’Economia Social i Solidària i el Tercer Sector Social

Trajectòries de l’educació social en l’Economia Social i Solidària i el Tercer Sector Social

octubre 21, 2021

L’educació social és una professió que ha estat guanyant rellevància i significació en l’àmbit de l’acció social en el nostre entorn durant les darreres dècades. Fruit de la normalització de la disciplina en l’àmbit acadèmic i el reconeixement del perfil professional, les necessitats socials presents en el territori i una raó de ser intrínseca a les i els professionals que va més enllà de la passió per la feina. Així mateix, el Tercer Sector ha estat crucial per entendre l’evolució i el desenvolupament d’aquesta, especialment en el marc de les primeres experiències laborals.

Aquest informe col·laboratiu entre el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i l’Observatori del Tercer Sector recull la necessitat d’objectivació dels espais de contacte entre la professió d’educació social i el Tercer Sector. Aprofundint en les relacions entre ambdós, tot identificant els processos de construcció dels seus perfils professionals, els canvis produïts al llarg dels anys, distints elements de millora i el paper del Tercer Sector Social i l’Economia Social i Solidària. 

Tanmateix, s’ha comptat amb la participació inestimable d’educadores i educadores socials de tot Catalunya que han permès analitzar de manera més profunda la realitat del sector i copsar elements per potenciar sinergies positives entre ambdós actors.

Attached Files


Comments are closed.